Skip to main content

Musik du inte visste
att du älskar

Musikföreningen Plektrum var en förening i Lund, som startade sin verksamhet 1973.
Från början hette vi Jazzföreningen Plektrum, men runt 1995, bytte vi namn till Musikföreningen Plektrum.
Det gjordes för att bättre spegla Plektrums vision och mission:
Att bredda och fördjupa musiklivet i Lund, genom att arrangera konserter med jazz, folk, etno och annan gränsöverskridande musik.
Vi vill presentera såväl välkända artister som de, vilka konsertbesökaren ännu inte upptäckt.

KONSERTER

SÖN 3 DECEMBER 2023
LENA WILLEMARK, LISA RYDBERG & ROGER TALLROTH
MEJERIET

“Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond.”  Ray Charles